приложимите условия за ползване и защита на лични данни

Правила и условия

Добре дошли в freehardcorecams.com!

Тези правила и условия очертават правилата и разпоредбите за използване на уебсайта на freehardcorecams.com, намиращ се на адрес https://www.freehardcorecams.com.

С достъпа до този уебсайт приемаме, че приемате тези правила и условия. Не продължавайте да използвате freehardcorecams.com, ако не сте съгласни да приемете всички правила и условия, посочени на тази страница.

Следващата терминология се прилага за настоящите Общи условия, Декларация за поверителност и Защита за отказ от отговорност и всички споразумения: „Клиент“, „Вие“ и „Вашето“ се отнася за вас, лицето, което влезете в този уебсайт и отговаря на общите условия на компанията. "Компанията", "Ние", "Ние", "Нашите" и "Нас" се отнася до нашата компания. „Парти“, „Страни“ или „Нас“ се отнася както за Клиента, така и за самите нас. Всички условия се отнасят до офертата, приемането и обмислянето на плащането, необходими за извършване на процеса на нашето съдействие на Клиента по най-подходящия начин с изричната цел за задоволяване нуждите на Клиента по отношение на предоставянето на заявените от компанията услуги, в съответствие с и при спазване на действащото право на Нидерландия. Всяка употреба на горната терминология или други думи в единствено число, множествено число, главни букви и / или той или те, се приемат като взаимозаменяеми и следователно като отнасящи се към същото.

Cookies

Използваме използването на бисквитки. С достъпа до freehardcorecams.com вие се съгласявате да използвате бисквитки в съгласие с Политиката за поверителност на freehardcorecams.com.

Повечето интерактивни уебсайтове използват "cookies", за да ни позволят да извлечем данните на потребителя за всяко посещение. Cookies се използват от уебсайта ни, за да се даде възможност за функционалност на определени области, за да улеснят хората, които посещават нашия уебсайт. Някои от нашите партньорски / рекламни партньори също могат да използват "cookies".

Разрешително

Освен ако не е посочено друго, freehardcorecams.com и/или неговите лицензодатели притежават правата на интелектуална собственост за всички материали на freehardcorecams.com. Всички права върху интелектуалната собственост са запазени. Можете да получите достъп до това от freehardcorecams.com за ваша лична употреба, подложена на ограниченията, определени в тези правила и условия.

Вие не трябва да:

 • Повторно публикуване на материал от freehardcorecams.com
 • Продайте, наемете или сублицензирайте материали от freehardcorecams.com
 • Възпроизвеждайте, дублирайте или копирайте материал от freehardcorecams.com
 • Преразпределете съдържание от freehardcorecams.com

Настоящото споразумение започва да тече от датата на настоящото споразумение. 

Части от този уебсайт предлагат възможност на потребителите да публикуват и обменят мнения и информация в определени области на уебсайта. freehardcorecams.com не филтрира, редактира, публикува или преглежда коментарите преди тяхното присъствие на уебсайта. Коментарите не отразяват възгледите и мненията на freehardcorecams.com, неговите агенти и/или филиали. Коментарите отразяват възгледите и мненията на лицето, което публикува своите възгледи и мнения. До степента, разрешена от приложимите закони, freehardcorecams.com не носи отговорност за коментарите или за отговорност, щети или разходи, причинени и/или понесени в резултат на каквото и да е използване и/или публикуване на и/или показване на коментарите на този уебсайт.

freehardcorecams.com си запазва правото да наблюдава всички коментари и да премахва всички коментари, които могат да се считат за неподходящи, обидни или причиняват нарушение на тези Правила и условия.

Вие гарантирате и представяте, че:

 • Имате право да публикувате коментарите на нашия уебсайт и да имате всички необходими лицензи и съгласия за това;
 • Коментарите не накърняват никакво право на интелектуална собственост, включително, без ограничение, авторско право, патент или търговска марка на трета страна;
 • Коментарите не съдържат клеветнически, клеветнически, обидни, неприлични или незаконни материали, които са нахлуване в личния живот
 • Коментарите няма да се използват за търсене или популяризиране на бизнес или обичайни или представяне на търговски дейности или незаконна дейност.

С настоящото предоставяте на freehardcorecams.com неизключителен лиценз за използване, възпроизвеждане, редактиране и упълномощаване на други лица да използват, възпроизвеждат и редактират всеки от вашите коментари във всякакви форми, формати или медии.

Хипервръзка към съдържанието ни

Следните организации могат да се свържат към нашия уебсайт без предварително писмено одобрение:

 • Правителствени агенции;
 • Търсачки;
 • Новинарски организации;
 • Дистрибуторите на онлайн дистрибутори могат да се свързват с нашия уебсайт по същия начин, както хиперлинк към уеб сайтовете на други изброени фирми; и
 • Системно акредитирани фирми, с изключение на привличането на организации с нестопанска цел, благотворителни търговски центрове и благотворителни групи за набиране на средства, които не могат да бъдат свързани към нашия уебсайт.

Тези организации могат да се свържат с нашата начална страница, с публикации или с друга информация за уебсайта, стига връзката: (а) по никакъв начин да не е измамна; (б) не означава погрешно спонсорство, одобрение или одобрение на свързващата страна и нейните продукти и / или услуги; и в) се вписва в контекста на сайта на свързващата страна.

Можем да разглеждаме и одобряваме други заявки за връзка от следните типове организации:

 • общоизвестни потребителски и / или бизнес източници на информация;
 • сайтове на общността на dot.com;
 • сдружения или други групи, представляващи благотворителни организации;
 • онлайн дистрибутори на директории;
 • интернет портали;
 • счетоводни, правни и консултантски фирми; и
 • образователни институции и търговски асоциации.

Ние ще одобрим искания за връзки от тези организации, ако решим, че: (a) връзката няма да ни накара да изглеждаме неблагосклонни за себе си или за нашите акредитирани бизнеси; (b) организацията няма никакви отрицателни записи при нас; (c) ползата за нас от видимостта на хипервръзката компенсира липсата на freehardcorecams.com; и (г) връзката е в контекста на обща информация за ресурса.

Тези организации могат да се свържат към нашата начална страница, стига връзката: (а) по никакъв начин да не е измамна; (б) не означава погрешно спонсорство, одобрение или одобрение на свързващата страна и нейните продукти или услуги; и в) се вписва в контекста на сайта на свързващата страна.

Ако сте една от организациите, изброени в параграф 2 по-горе, и се интересувате от свързване към нашия уебсайт, трябва да ни информирате, като изпратите имейл до freehardcorecams.com. Моля, включете вашето име, името на вашата организация, информация за контакт, както и URL адреса на вашия сайт, списък с всички URL адреси, от които възнамерявате да се свържете към нашия уебсайт, и списък с URL адресите на нашия сайт, към които бихте искали да направите връзка. Изчакайте 2-3 седмици за отговор.

Одобрените организации могат да препращат към нашия уебсайт, както следва:

 • Чрез използването на нашето фирмено име; или
 • Чрез използването на единния ресурсен локатор, към който е свързана; или
 • Чрез използването на каквото и да било друго описание на нашия уебсайт, свързано с това, има смисъл в контекста и формата на съдържанието на сайта на свързващата страна.

Няма да бъде позволено използването на логото на freehardcorecams.com или други произведения на изкуството за свързване при липса на лицензионно споразумение за търговска марка.

iFrames

Без предварително одобрение и писмено разрешение, не можете да създавате рамки около нашите уеб страници, които да променят по някакъв начин визуалната презентация или външния вид на нашия уебсайт.

Отговорност за съдържанието

Ние не носим отговорност за съдържанието, което се появява на Вашия уебсайт. Вие се съгласявате да ни защитавате и защитавате срещу всички претенции, които се увеличават на Вашия уебсайт. Никакви линкове не трябва да се появяват на уебсайтове, които могат да се тълкуват като клеветнически, нецензурни или престъпни, или които нарушават, други нарушават или защитават нарушение или друго нарушение на права на трети страни.

Вашата поверителност

Моля, прочетете Декларацията за поверителност

Запазване на права

Запазваме си правото да поискаме да премахнете всички връзки или конкретна връзка към нашия уебсайт. Вие одобрявате незабавно да премахнете всички връзки към нашия уебсайт при поискване. Също така си запазваме правото да спазваме тези условия и политиката ни по всяко време. Чрез непрекъснато свързване с нашия уебсайт Вие приемате да сте обвързани и да следвате тези условия за свързване.

Премахване на връзките от нашия уебсайт

Ако откриете някаква връзка на нашия уебсайт, която по някаква причина е обидна, можете да се свържете и да ни информирате всеки момент. Ще разгледаме искания за премахване на връзки, но не сме задължени да го направим или да ви отговорим директно.

Ние не гарантираме, че информацията в този сайт е правилна, не гарантираме нейната пълнота или точност; нито обещаваме да гарантираме, че сайтът ще остане на разположение или материалът на уебсайта ще бъде актуализиран.

Отказ от отговорност

В максималната степен, разрешена от приложимото право, изключваме всички декларации, гаранции и условия, отнасящи се до нашия уебсайт, и използването на този уебсайт. Нищо в този отказ от отговорност:

 • ограничи или изключи нашата или вашата отговорност за смърт или телесна повреда;
 • ограничаваме или изключваме нашата или вашата отговорност за измама или измамно представяне;
 • да ограничите никое от нашите или вашите задължения по начин, който не е разрешен съгласно приложимото законодателство; или
 • изключвайте каквито и да е от нашите или вашите задължения, които не могат да бъдат изключени съгласно приложимото законодателство.

Ограниченията и забраните за отговорност, установени в този раздел и на друго място в този отказ от отговорност: а) са предмет на предходния параграф; и б) уреждат всички задължения, произтичащи от отказа от отговорност, включително задълженията, произтичащи от договора, в правонарушение и при нарушаване на законоустановеното задължение.

Докато уебсайтът и информацията и услугите на уебсайта се предоставят безплатно, ние няма да носим отговорност за каквито и да било загуби или щети от всякакъв характер.


Тези уеб камери преди са били онлайн